Szociális tüzifa igénylése 2016

Bükkzsérc Község Önkormányzat Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy idén is lehetőség nyílik szociális tűzifa iránti igény benyújtására.

A Képviselő-testület rendelete szerint (előnyt élvező) igénylést nyújthat be aki:
 a)    aktív korúak ellátásában, vagy
 b)    időskorúak járadékában
 c)    települési támogatásban részesül (különösen a lakhatáshoz rendszeres kiadások viselése)
 d)    halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, 

valamint amennyiben a keret engedi:
 a)    70 éven felüli egyedül élő nyugdíjas amennyiben a nyugdíja a 85.000.- Ft-ot nem haladja meg
 b)    3 vagy annál több gyermeket nevel

A kérelem nyomtatványok beszerezhetők az önkormányzatnál, valamint letölthetőek az önkormányzat honlapjáról.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2016. december 12.

KÉRELEM LETÖLTÉSE