Tájékoztatás a talajterhelési díj mértékének változásáról

Felhívom  azon lakosok figyelmét, akik a szennyvízcsatorna hálózatra eddig még nem kötöttek rá, hogy a talajterhelési díj  2012. február 1-től tízszeresére emelkedett, így 1.800 Ft-ot kell fizetni minden egyes elfogyasztott köbméter ivóvíz után.

A környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX. törvény 12.§.(3) bekezdése a talajterhelési díj egységdíjának mértékét a korábbi 120 Ft/m3 helyett 1200 Ft/m3 összegben határozta meg. A megváltozott mérték 2012. február 1-jétől már hatályos, így az ettől az időponttól keletkezett szennyvíz után magasabb díjat kell majd fizetni.
A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj meghatározott alapja (a fogyasztott víz mennyisége) a meghatározott egységdíj (1200 Ft) valamint a települési közigazgatási  területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (1,5) határozza meg. Ez azt jelenti, hogy egy köbméter ivóvíz-fogyasztás után 1.800 Ft talajterhelési díjat kell majd fizetnie annak a fogyasztónak, aki a kiépített csatornahálózatra nem kötött rá.
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a mennyiséggel, amelyet a kibocsátó a szennyvíztárolójából elszállíttat és azt számlával igazolja. A talajterhelési díjat a kibocsátónak (fogyasztónak) kell  bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő március  31-ig.

Ebből következően a fogyasztók a magasabb díjfizetéssel először 2013. március 31-én szembesülhetnek.

Javaslom, hogy azon ingatlan tulajdonosok, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára még nem kötöttek rá,  haladéktalanul kezdeményezzék azt!

Bükkzsérc, 2012. március 19.
Farmosi Zoltán sk.
körjegyző