Hírek

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási Tervnek megfelelően, 2017. január hónapban két alkalmas házhoz menő zöldhulladék szállítást biztosítunk, melyeken  kizárólag a december 25. és január 31. között képződött fenyőfa hulladék kerül elszállításra.

Kérjük, hogy a fenyőfákat mindenféle dísz és anyag mentesen reggel, 07:00-ra legyenek szívesek kihelyezni az ingatlanok elé.

Januárban esedékes fenyőfa hulladékszállítási alkalmak:

  • 2017. január 6.
  • 2017. január 20.

Tisztelettel:
NHSZ TISZA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.

HIRDETMÉNY

A polgármester tájékoztatja a lakosságot, hogy 2016. december 15-én, azaz csütörtökön 18.00 órakor a képviselő-testület közmeghallgatást tart a művelődési házban.

Napirend:

  1. Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi munkájáról

A FALUGYŰLÉS-re az érdeklődőket a polgármester tisztelettel meghívja.

Vasas Csaba s.k.

Bükkzsérc Község Önkormányzat Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy idén is lehetőség nyílik szociális tűzifa iránti igény benyújtására.

A Képviselő-testület rendelete szerint (előnyt élvező) igénylést nyújthat be aki:
 a)    aktív korúak ellátásában, vagy
 b)    időskorúak járadékában
 c)    települési támogatásban részesül (különösen a lakhatáshoz rendszeres kiadások viselése)
 d)    halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, 

valamint amennyiben a keret engedi:
 a)    70 éven felüli egyedül élő nyugdíjas amennyiben a nyugdíja a 85.000.- Ft-ot nem haladja meg
 b)    3 vagy annál több gyermeket nevel

A kérelem nyomtatványok beszerezhetők az önkormányzatnál, valamint letölthetőek az önkormányzat honlapjáról.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2016. december 12.

KÉRELEM LETÖLTÉSE

Oldalak