Hírek

FELHÍVÁS!

Tájékoztatom az érintett Szülőket, hogy településünkön a 3. életévüket betöltött gyermekek

óvodai beíratásának időpontja:  

2017. április 25-28-án 8.00 - 16.00 óráig 

A beíratás helye: Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda - Bükkzsérc, Petőfi út 1. sz.

Felhívom szíves figyelmüket, ha a gyermek 2017. augusztus 31-ig a 3. életévet betölti, a nevelési év kezdő napjától (2017. szeptember 1.) napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni, ezért ezeket a gyermekeket be kell íratni!

Amennyiben a napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettséget más településen vagy külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozást követő 15 napon belül (legkésőbb 2017. május 11-ig) írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt.

Az Óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a lakcímet igazoló hatósági igazolványa, TAJ kártyája és a szülő személyi igazolványa.

Farmosi Zoltán sk.
jegyző

HIRDETÉS

Értesítjük a község lakosságát, hogy az ebek veszettség elleni kötelező pótoltása

2017. április 12-én (szerdán) lesz.

Helye: Óvoda előtt Ideje: 14:30-tól 15:30-ig

Az oltás díja: 3.500,- Ft/db, amely tartalmazza a féreghajtás és az új kisállat egészségügyi könyv díját is.

A tulajdonos kérésére lakásán történő oltás díja: 4.000,- Ft/db.

HIRDETÉS

Értesítjük a község lakosságát, hogy az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása

2017. április 7-én (pénteken) lesz.

Helye: Óvoda előtt Ideje: 10 órától 12 óráig

Az oltás díja: 3.500,- Ft/db, amely tartalmazza a féreghajtás és az új kisállat egészségügyi könyv díját is.

A tulajdonos kérésére lakásán történő oltás díja: 4.000,- Ft/db.

A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem.
A lakossági sormunka ingyenes.
A kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt.

2017. évi sormunka ütemterv: 2017. 04. 03 – 2017. 04. 30.

Sormunkán kívül is lehet szolgáltatást rendelni a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es majd az 1-es menüpontot választva.
A sormunkába nem tartozó munkákért, valamint a sormunkán kívüli ellenőrzésekért fizetni kell.

Az ügyfélszolgálat hétfőnként 8:00-20:00-óráig, a többi hétköznapokon pedig 8:00-14:00-óráig érhető el.

További információk: kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

Oldalak