Hírek

A verseny időpontja: 2018. augusztus 25.
Helyszíne:  Bükkzsérc-Rendezvényközpont (Egri út vége)

Jelentkezési lap letöltése

Jelentkezési határidő: időrendben az első 15 csapat jelentkezését tudjuk elfogadni!

A Jelentkezési lapot faxon vagy e-mailen kell megküldeni a következő számra:

igazgatas@bukkzserc.hu

Fax: 49/523 – 010

A Szervező Bizottság kéri, hogy a résztvevők hozzák magukkal a személyi, valamint a motorfűrész kezelői igazolványukat, a helyszínen történő bemutatás céljából.

Versenyszabályzat letöltése

Tisztelt Ebtartók!

Bükkzsérc Község Önkormányzata közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve, 2018. szeptember 1. és 2018. szeptember 30. között ebösszeírást tart. 

Bővebb tájékoztató és az adatszolgáltatáshoz szükséges bejelentő lap letölthető az alábbi linkeken:

Tájékoztató letöltése itt.

Bejelentő lap letöltése itt.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A gyommentesítés elmaradása esetén növényvédelmi bírság szabható ki.

A fentiek alapján felkérem a lakosságot, hogy a parlagfű irtási kötelezettségüknek határidőben tegyenek eleget.

A Hivatal jogosult belterületen, a parlagfüves ingatlanokon helyszíni szemlét tartani, majd a parlagfű észlelése esetén az azonnali közérdekű védekezést elrendelni. A közérdekű védekezés költsége és az egyéb, járulékos költségek az ingatlantulajdonost terhelik. A parlagfű észlelése esetén külön felszólításra nincs lehetőség, azonnal el kell rendelni a kényszerkaszálást.

A Hivatal által elvégzett kényszerkaszálás után a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága szabja ki a parlagfű bírságot. Ez a hatósági jogkör nem tartozik a település jegyzőjéhez. A bírság, illetve meg nem fizetése esetén az azt terhelő kamat adók módjára behajtható.

 

Ezúton kérek minden földhasználót, hogy- az ápolt egészséges környezet, a lakosok egészsége érdekében végezzék el területeik gyommentesítését, ápolását, valamint a folyamatos gyommentes állapot fenntartását.

 

Bükkzsérc, 2018. június 21.

 

Farmosi Zoltán

      jegyző

 

Felhívás letöltése itt.

Oldalak