2/2011. (II. 18.) sz. Kt. rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/2006. (VIII. 09.) Kt. rendelet módosításáról