6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról