HVI határozat önkormányzati testület tagjainak számáról