Hírek

HIRDETMÉNY !

Értesítjük a felsőfokú tanulmányokat végző és a felsőfokú tanulmányaikat csak 2021. évben (először nyernek felvételt) elkezdő, községünkben állandó lakóhellyel rendelkező és hátrányos szociális helyzetű hallgatókat és tanulókat, hogy az önkormányzat pályázatot írt ki a 2021. évi BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ elnyerésére.

A pályázati kiírás a hivatalban átvehető, vagy a www.bukkzserc.hu honlapon megtekinthető.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2020. november 5.

További információ: www.emet.gov.hu

A típusú pályázati kiírás letöltése itt.

B típusú pályázati kiírás letöltése itt.

Bükkzsérc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. október 1-jén (csütörtök)

17:00 órai kezdettel

képviselő-testületi ülést tart a Művelődési házban.

A meghívó letöltése itt.

A plakát letöltése itt.

Bükkzsérc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. július 16-án (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel

képviselő-testületi ülést tart

Az ülés helye: Művelődési ház

Bükkzsérc, Rákóczi út 120.

Napirendi pontok, meghívó letöltése.

A  2020-as hulladéknaptár letöltése itt.

Bükkzsérc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. II. félévi Munkaterve itt letölthető.

 

Tájékoztató a parlagfű mentesítési kötelezettségről

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: törvény) 17. § (4) bekezdésében foglaltak alapján:
A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Az általános gyomfertőzés elleni védekezési kötelezettséget a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010.(IV.23.) FVM. rendelet, valamint a parlagfű elleni
közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű
védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet szabályozza.

A helyszíniellenőrzésről az ügyfelet nem kell értesíteni, az ellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyv készül.

A gyommentesítési tevékenység minden ingatlan tulajdonos, illetve terület használója számára KÖTELEZŐ! 
Amennyiben a parlagfű elleni védekezés kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget - a kül- és belterületi ingatlanokon egyaránt – közérdekű védekezést kell elrendelni. Közérdekű védekezést belterületen a jegyző rendeli el, amely hirdetmény útján is nyilvánosságra hozható. A közérdekű védekezés elrendelésével párhuzamosan a jegyző értesíti az ügyfelet, hogy eljárás indult ellene parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt. A közérdekű védekezéssel kapcsolatos költséget az ügyfélnek kell megfizetnie, erről a jegyző végzésben dönt.
A törvény 60. §. (1) bek. c) pontja alapján a növényvédelmi bírságot minden esetben ki kell szabni, a hatóságnak e tekintetben nincs mérlegelési lehetősége.
Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII.31.) számú kormányrendelet szerint bírság kiszabására belterület esetén is a Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága jogosult, amely többször is kiszabható, összege elsősorban a gondozatlan, parlagfűvel fertőzött terület nagyságától függően 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet. A bírságot és annak kamatát adók módjára a Nemzeti Adó és Vámhivatal hajtja be.
 
Kérem, fentiek alapján a szükséges gyommentesítést elvégezni- vagy elvégeztetni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően!

Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal

A tájékoztató letöltése itt.

Tisztelt Óvodás Szülők!

Ezúton tájékoztatlak benneteket, hogy a kormányrendelet alapján az óvodát május 25- én megnyitottuk, zavartalanul működik a szabályoknak megfelelően!

A felújítási munkálatok folynak, de az oktató – nevelő munkát nem akadályozzák! Bármilyen információra szükségetek van, hívjatok bizalommal! A felújítási munkálatok végéig pedig szíves türelmeteket kérem, célunk egy szebb és modernebb környezet biztosítása!

Tisztelettel: Vasas Csaba polgármester

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk a kúttulajdonosokat, hogy a Magyar Országgyűlés a tegnapi nap (2020 05. 20.) folyamán elfogadta a T/10309. számú, „Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról” szóló törvényjavaslatot mely a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt módosította.
E szerint:
„ az mentesülhet a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól, aki; engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31 ig kérelmezi.

Vagyis ez azt jelenti, hogy az elfogadott törvénymódosítással, a korábban az idei év végére rögzített határidő 3 évvel, 2023. december 31-ig, kitolódik.
Eddig lehet a kúttulajdonosoknak a bírság kockáztatása nélkül kezdeményezni kútjuk helyzetének rendezését.

Oldalak