Hírek

HIRDETMÉNY

A polgármester tájékoztatja a lakosságot, hogy 2021. december 14-én, azaz kedden 17.00 órakor a képviselő-testület közmeghallgatást tart a művelődési házban.

Napirend:

  1. Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi munkájáról

 

A FALUGYŰLÉS-re az érdeklődőket a polgármester tisztelettel meghívja.

Vasas Csaba s.k.

Bükkzsérc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. november 25-én (csütörtökön), 17.00 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart

Az ülés helye: Művelődési ház, Bükkzsérc, Rákóczi út 120.

Az ülés tervezett napirendje:

  1. Tájékoztató az elmúlt testületi ülés óta történtekről, Előterjesztő: Vasas Csaba polgármester
  2. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, Előterjesztő: Kiss Károly ÜB elnök, Farmosi Zoltán jegyző
  3. Tájékoztató a Önkormányzati egészségügyi alapellátásáról, Előterjesztő: Dr. Orosz János háziorvos, Mizserné Nagy Henrietta Katalin védőnő
  4. Családsegítő szolgálat munkatársa tájékoztatója, Előterjesztő: Zsák Terézia családsegítő
  5. A 2021. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása, Előterjesztő: Vasas Csaba polgármester
  6. Indítványok, javaslatok

Zárt ülés:

  1. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása, Előterjesztő: Farmosi Zoltán jegyző
  2. Szociális célú tűzifa kérelmek elbírálása, Előterjesztő: Farmosi Zoltán jegyző

Bükkzsérc, 2021. 11.19.

Vasas Csaba, polgármester

Meghívó letöltése

Bükkzsérc Község Önkormányzat képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy idén is lehetőség nyílik szociális tűzifa iránti igény benyújtására.

Az önkormányzati rendelet szerint (előnyt élvező) igénylést nyújthat be, aki:
a) aktív korúak ellátásában, vagy
b) időskorúak járadékában
c) települési támogatásban részesül (különösen a lakhatáshoz rendszeres kiadások viselése)
d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

valamint amennyiben a keret engedi:
a) 70 éven felüli egyedül élő nyugdíjas amennyiben a nyugdíja a 105.000.- Ft-ot nem haladja meg
b) 3 vagy annál több gyermeket nevel
c) 2 gyermeket nevel és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250.- forintot)
d) azon egyedülálló személynek, akinek a havi jövedelme nem haladja meg z öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250.- forintot)

A kérelem nyomtatványok beszerezhetők az önkormányzatnál, valamint letölthetők az önkormányzat honlapjáról.
A kérelem kizárólag a kötelező mellékletek csatolásával érvényes.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2021. november 19. 12 óra
A határidőn túl benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek!

Értesítjük a lakosságot hogy a Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetője Kratochvilné Lénárt Szilvia (elérhetősége: 30/174-4745) minden páratlan hét szerdai napján ügyfélfogadást tart a Hivatalban.

Farmosi Zoltán
Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

MEGHÍVÓ

Bükkzsérc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2021. október 28-án (csütörtökön), 17.00 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart.

Az ülés helye: Művelődési ház, Bükkzsérc, Rákóczi út 120.

Az ülés tervezett napirendje:

1. Tájékoztató az elmúlt testületi ülés óta történtekről, Előterjesztő: Vasas Csaba polgármester

2. Szociális célú tűzifa rendelet megalkotása, Előterjesztő: Kiss Károly ÜB elnök, Farmosi Zoltán jegyző

3. Településrendezési terv módosítása, Előterjesztő: Kiss Károly ÜB elnök, Farmosi Zoltán jegyző

4. Közművelődési asszisztens tájékoztatója, Előterjesztő: Raffai Csilla Ilona közművelődési asszisztens

5. A VP6-7.2.1-7.4.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartáshoz szükséges erő-és munkagépek beszerzése pályázat közbeszerzésével kapcsolatos döntés, Előterjesztő: polgármester

6. Tájékoztató a 2021. évi közmunkaprogramokról, Előterjesztő: Vasas Csaba polgármester

7. Indítványok, javaslatok

Zárt ülés:

1. Segélykérelmek elbírálása, Előterjesztő: Farmosi Zoltán jegyző

A napirend fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlen számítok, esetleges elfoglaltságát kérem előre jelezze.

Bükkzsérc, 2021. 10. 22.

Vasas Csaba, polgármester

Meghívó letöltése

Értesítjük a felsőfokú tanulmányokat végző és a felsőfokú tanulmányaikat csak 2022. évben (először nyernek felvételt) elkezdő, községünkben állandó lakóhellyel rendelkező és hátrányos szociális helyzetű hallgatókat és tanulókat, hogy az önkormányzat pályázatot írt ki a 2022. évi BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ elnyerésére.

A pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztató megtalálható a www.emet.gov.hu internet címen.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 5.

Letölthető dokumentumok:

Tisztelt Lakosok!

A település állatorvosa 2021. október 1. napjától Dr. Vincze Ildikó állatorvos.

Telefonszám: +36309376842

Oldalak