Hírek

Bükkzsérc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. november 26-án (csütörtökön) 17:30 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart

Meghívó megtekintése

Bükkzsérc Község Önkormányzat Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy idén is lehetőség nyílik szociális tűzifa iránti igény benyújtására.

A Képviselő-testület rendelete szerint (előnyt élvező) igénylést nyújthat be aki:
 a)    aktív korúak ellátásában, vagy
 b)    időskorúak járadékában
 c)    települési támogatásban részesül (különösen a lakhatáshoz rendszeres kiadások viselése)
 d)    halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, 

valamint amennyiben a keret engedi:
 a)    70 éven felüli egyedül élő nyugdíjas amennyiben a nyugdíja a 85.000.- Ft-ot nem haladja meg
 b)    3 vagy annál több gyermeket nevel

A kérelem nyomtatványok beszerezhetők az önkormányzatnál, valamint letölthetőek az önkormányzat honlapjáról.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2015. november 16.

 

Bükkzsérc Község Önkormányzata csatlakozott a 2016-os Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerhez.

Értesítjük a felsőfokú tanulmányokat végző és a felsőfokú tanulmányaikat csak 2016. évben (először nyernek felvételt) elkezdő, községünkben állandó lakóhellyel rendelkező és hátrányos szociális helyzetű hallgatókat és tanulókat, hogy az önkormányzat pályázatot írt ki a 2016. évi BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ elnyerésére.

A pályázati kiírás a hivatalban átvehető.

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2015. november 9.

Pályázat megnevezése: Közétkeztetés Bükkzsércen

Ajánlatkérő adatai: Bükkzsérc Község Önkormányzat 3414 Bükkzsérc, Petőfi út 4.
Tel:49/523-011, Fax:49/523-010

Ételkiosztás helyszínei:
Iskolai étkezés: Bükkzsérc, Petőfi út 12. (Napköziotthonos konyha épülete)
Óvoda: Bükkzsérc, Petőfi út 1.
Házhoz szállítás biztosítása

Pályázati felhívás letöltése

Bükkzsérc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-én (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart.

Meghívó megtekintése

Módosult a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.). A módosítás alapján anyagi támogatás illeti meg azokat is, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától és attól a ténytől, hogy az 1947. február 10-én Párizsban, Magyarország képviselői által aláírt békeszerződés következtében mely ország állampolgárává vált.

Tájékoztató letöltése

Stihl országos fakitermelő bajnokság - regionális favágó verseny

A dokumentumok letölthetők innen.

Oldalak