Hírek

Bükkzsérc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. december 10-én (kedden)

16 órai kezdettel

képviselő-testületi ülést tart a Művelődési házban.

A meghívó letöltése itt.

TÁJÉKOZTATÓ A SZÁLLÁSHELY ÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOSAN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSOKRÓL

Tisztelt szálláshely szolgáltató!

A jövőben a szálláshelyek által kötelezően használandó digitális alkalmazásokon keresztül rendeződnek a szálláshely-szolgáltatás során keletkezett statisztikai adatok a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (továbbiakban: Rendszer) felé.

A szálláshely-szolgáltatók kötelezettsége lesz a technológiailag megfelelő szálláshely-kezelő szoftver használata és annak napi szintű vezetése. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.(MTÜ) térítésmentesen biztosítja azoknak a szálláshely-szolgáltatóknak a szálláshely-kezelő szoftvert, akik legfeljebb 8 szobát, illetve legfeljebb 16 ágyat tartalmazó szálláshelyet tartanak fenn.

A szálláshely-kezelő szoftver meghatározott adatokat képes majd tárolni saját adatbázisában és meghatározott feltételek szerint elektronikus úton statisztikai adatokat továbbít a Rendszer számára.

A Rendszerben a szálláshely-szolgáltatók ütemezett sorrendben elektronikusan regisztrálnak. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény biztosítja a szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások használatát a regisztrációs folyamat és a kapcsolattartás során, az azonosítás érdekében pedig a Rendszer üzemeltetője adatokat kérhet el a vállalkozásokkal kapcsolatos nyilvántartásokból.

A végrehajtást érintő Kormány rendeletben( 235/2019. (X. 15.) szabályozzák a szálláshely-szolgáltatók és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ közötti kapcsolat részletszabályait.

Új elemként meghatározza a Rendszer csatlakozásának feltételeit: a szálláshely-szolgáltató a szolgáltatásmegkezdését követő 5 napon belül köteles regisztrálni a Rendszerben.

A regisztrációs folyamat teljes mértékben elektronikus lesz.

A szálláshely-szolgáltató vagy képviselője elektronikus azonosítási szolgáltatás útján azonosítja magát, míg a Rendszer üzemeltetője az azonosítást követően ellenőrzi a nyilatkozó képviseleti jogosultságát.

Ennek ellenőrzése érdekében használja, vagy hozzáférést kap az ellenőrzéshez szükséges nyilvántartásokhoz.

Az üzemeltető kizárólag a jogosultság ellenőrzése érdekében, annak idejéig kap jogosultságot az érintett személyes adatainak kezelésére.

A Rendszer maga személyes adatokat nem, kizárólag adminisztratív adatokat tartalmaz, azok rögzítését a szálláshely-szolgáltatók végzik.

A vendégek regisztrációjának célja, hogy ha a szálláshely-szolgáltató vendégével szemben polgári jogi jogvitába keveredik, valamint ha kártérítési igényét kívánja a vendégével szemben érvényesíteni, akkor a szálláshely-szolgáltatást igénybevevő vendége pontos adatai rendelkezésre álljanak.

Mindezek mellett az adatok rögzítése az idegenforgalmi okból is szükséges, ezzel bizonyos tekintetben majd kiváltva a jelenlegi idegenrendészeti vendégkönyv intézményét.

A szálláshely-szolgáltató a vendégek bejelentkezéskor elektronikusan rögzíti az adatokat egy számára biztosított tárhelyen, amely az adatkezelést könnyíti meg azáltal, hogy nem papíralapon történik az adatrögzítés.

A vendég személyes és okmánya adatainak rögzítése céljából szükséges, hogy a vendég a személyazonosítására alkalmas okmányát bemutassa a szálláshely-szolgáltatónak.

A csatlakozás ütemezetten történik, a kempingek üdülőházak, közösségi szálláshelyek, egyéb szálláshelyek 2020. januárjától teljesítenek majd havi adatszolgáltatást, az új rendszeren keresztül.

Azok a szálláshely-szolgáltatók, amelyek a Ker r. 4. § (3)-(6) bekezdése szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységüket már bejelentették, továbbá működési engedéllyel rendelkeznek, kötelesek 2019. december 1-e és 2019. december 31-e között az e rendelet 5. §-a szerinti regisztrációt teljesíteni. 

A napi és a havi adatszolgáltatást 2020. január 1-től kell teljesíteni, azzal, hogy az adatszolgáltatás első napja 2020. január 1-e, illetve első alkalommal 2020. január 1. napját követően kötelező a havi adatszolgáltatás teljesítése.

Regisztráció és egyéb információ:     https://info.ntak.hu/

Bükkzsérc, 2019. november 25.

                                               Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal

A tájékoztató letöltése itt.

Oldalak