NFK földárverési hirdetmény

Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK, Szervezet) a Kormány által 2015. évben meghirdetett „Földet a gazdáknak!” Program folytatásaként nyilvános árverés keretében ismét értékesíti a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó 10 hektár térmértéket meghaladó földrészleteket.

Az árverések keretében mintegy 22 ezer hektár állami földterület kerül meghirdetésre, több ütemben. Az első ütemében több mint 12 ezer hektár elsősorban szántó, rét, legelő művelési ágú földrészletet kínál az NFK megvételre.

A mai nappal (2023. május 19.) az NFK honlapján (https://nfk.gov.hu/arveresek) közzétételre került egy részletes tájékoztató, valamint sor került az árverési hirdetmények kifüggesztésére.

HIRDETMÉNY

A polgármester tájékoztatja a lakosságot, hogy 2023.május 03-án szerdán 17 órakor a képviselő-testület ülést tart a hivatalban.

Napirend:

  1. Tájékoztató az elmúlt testületi ülés óta történtekről

Előterjesztő: Vasas Csaba polgármester

  1. Óvodai létszámcsökkentés szakértői anyaga

Előterjesztő: Vasas Csaba polgármester

  1. Helyi civil szervezetek pályázatainak elbírálása

Előterjesztő: Vasas Csaba polgármester

  1. Belsőellenőrzési jelentés elfogadás

Előterjesztő: Farmosi Zoltán jegyző

  1. Indítványok, javaslatok