Bükzsérc belterületi vízrendezés II. ütem

Kedvezményezett: Bükkzsérc Község Önkormányzata

Projekt címe: Bükkzsérc vízrendezés II. ütem

Projekt elszámolható összköltsége: 69 millió Ft

Támogatás összege: 69 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2022.03.31.

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00064

 

Projekt bemutatása

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat-megelőzés és –kezelés előmozdítását. A most kezdődő projekt célja a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, – gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.

A most kezdődő projekt keretében a belterületi vízelvezetés fejlesztése valósul meg árkok, átereszek rendezésével illeszkedve a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00067 számú projekt keretében a Rákóczi úton megvalósult vízrendezéshez. Jelen projektben megvalósításra kerül Béke, Ady és Kertalja utcák csapadékvíz elvezetése a már korábban megépült csapadékvíz elvezetési megoldásokhoz kapcsolódva oldja meg a települési csapadékvíz elvezetés korszerűsítését. A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer gravitációs vízelvezetést biztosító, döntően nyílt felszínű, előre gyártott mederelemekkel burkolt árok rendszer. A csapadékvíz elvezető rendszer vízszintes vonalvezetése a település úthálózatának helyszínrajzi vonalvezetéséhez igazodik. A projekt átfogó célja: Bükkzsérc helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a település élhetőbbé tételének és a környezetbiztonság javításának a hatására vonzóbb üzleti és lakókörnyezet kialakítása, melynek eredményeként a település gazdasági potenciáljának és versenyképességének erősítése, népességmegtartó erejének növelése.

Specifikus célok:

  • biztonságos és egységes csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése a település belterületét érintő csapadékvizek és belvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése érdekében,
  • a település belterületének védelme a csapadékvíz által okozott vízkárok okozta környezeti káresemények kockázatának csökkentése és megelőzése, a település környezetbiztonságának növelése,
  • a vízrendszer állapotának javítása, helyi vízhasznosítás lehetőségeinek bővítése, éghajlatváltozással, szélsőségesebb időjárással szembeni települési ellenállóképesség javítása, az ökológiai állapot fenntartása, további komplex fejlesztések lehetővé tétele,
  • rendezett településkép kialakítása, a települések infrastrukturális állapotának javítása.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.