Felhívás – településképi véleményezés

Felhívom az ingatlan tulajdonosok figyelmét hogy bárminemű építési tevékenység megkezdése előtt kötelesek Bükkzsérc Község településképének védelméről szóló 16/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendeletben meghatározott településképi bejelentéssel, vagy településképi véleményezéssel kapcsolatos eljárást kezdeményezni.

Az ezzel kapcsolatos nyomtatványok a www.bukkzserc.hu honlapon elérhetők, vagy a Hivatalból beszerezhetők.

A kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.
Ennek elmulasztása településképi kötelezési eljárás lefolytatását vonja maga után, mely bírság kiszabásával jár.

Farmosi Zoltán

Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Bükkzsérci Kirendeltségének Jegyzője

Meghívó Képviselőtestületi Ülésre – 2022.05.26

Bükkzsérc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. május 26-án (csütörtökön) 17 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart

Az ülés helye: Művelődési ház, Bükkzsérc, Rákóczi út 120.

Az ülés tervezett napirendje:
1. Tájékoztató az elmúlt testületi ülés óta történtekről, Előterjesztő: Vasas Csaba polgármester
2. Az Önkormányzat 1/2022. (II.10) költségvetési rendeletének módosítása, Előterjesztő: Kovácsné Tóth Gabriella mb. gazdálkodási előadó
3. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló beszámolóról rendelet elfogadása, Előterjesztő: Kovácsné Tóth Gabriella mb. gazdálkodási előadó
4. Falugondnoki beszámoló, Előterjesztő: Papp László falugondnok
5. Indítványok, javaslatok

Zárt ülés:
1. Segélykérelmek elbírálása, Előterjesztő: Farmosi Zoltán jegyző

A napirend fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlen számítok, esetleges elfoglaltságát kérem előre jelezze.

Bükkzsérc, 2022. 05. 20.

Vasas Csaba
polgármester

Meghívó letöltése