Vallás

A bükkzsérci Református Gyülekezet

Bükkzsérc község már az 1560-as évek végére a helvét irányú reformáció hatása alá került. A török hódoltság és az ellenreformáció miatt a gyülekezet igazán önálló élete 1794-től kezdődhetett. A jelenlegi református templom 1827-ben készült el, még torony nélkül. Az ácsmunkát, ma is látható, restaurált kazettás mennyezetet nagyvisnyói mesterek készítették. A tető eredetileg fazsindelyes volt. A torony 1884-ben készült el. 1911-ben palára cserélik a tetőzetet, 1917-ben orgonát építtet a gyülekezet. 1997-től ismét felújítási munkákra kerül sor: új padok, belső lambéria, 2001-2002-ben új tetőzet a régi szerkezet megtartásával, működő toronyóra, illetve ekkor restaurálták a kazettákat és a karzat mellvédjét. A gyülekezetben él és olykor szolgál is Szécsényi György nyugalmazott lelkipásztor, tiszteletbeli esperes, akinek köszönhetjük templomunk jelenlegi nagyon szép állapotát. A falu legmagasabb pontján álló templom az utca másik végén levő katolikus párjával, mint két őrszem vigyáz a lakosokra, és hívnak a harangok: Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni.

A gyülekezet közössége szeretettel vár minden érdeklődőt, kirándulót. Nyáron a délutáni istentisztelet után a templomtól elindulva érdemes elsétálni a Lápa-kúthoz vagy akár az Ódor-várhoz, a gyülekezeti tagok szívesen útbaigazítják a jólelkű vándort.

Gyülekezetünkben folyik a hitoktatás a község felső tagozatos iskolájában, ahol cserépfalusi gyerekekkel közös órák vannak. Péntek esténként az énekkar tarja próbáit. Szombaton a már konfirmált ifjak vannak együtt beszélgetve, imádkozva, játszva és nevetve. Van vasárnapi iskola reggelenként, ezen a kisebbek is örömmel vesznek részt, főleg a karácsonyi műsor előtti felfokozott hangulatban.

Istentiszteletet vasárnap de. 10-től és du. 14.30-tól tartunk, bibliaóránk csütörtökön téli időben 18 órától, nyáron 19 órától van.

Ferenc József 2006. októberében beiktatott lelkipásztor elérhetőségei: 3414 Bükkzsérc, Petőfi út 85. Tel: 30/6373483

E-mail: fejozs@freemail.hu

A Bükkzsérci Református Egyházközség missziói terve a 2007. esztendőre

Gyülekezetünk helyzete

Az ezerfős község lakossága négy felekezetre oszlik, ezek közül a reformátusok vannak többségben. Mindenképp megemlítendő, hogy fiatal, református és templomos polgármesterünk van, ami a közéletben való megjelenésünk lehetőségét adja az ezzel, járó felelősséggel. Gyülekezetünk, a presbitérium is politikailag megosztott, de eddig ezek a feszültségek nem gátolták jelentősen a közös munkálkodást. A politikai életben uralkodó oszd meg és uralkodj elvének, viszont erőteljesen ellene kell dolgozni. Ennek eszköze nem politikai állásfoglalás, (ezt, mint magánember bármikor bárkinek megteszem) hanem a biblikus keresztyén értékrend örök igazságainak felmutatása. Hála a gyülekezetünkhöz kötődő középkorú réteg áldozatkészségének sok munkát magunk végzünk úgy a temetőben, mint a parókia felújítása közben. Sajnos kevesen vannak, akik ilyen áldozatot tudnak hozni, ezért különösen meg kell őket becsülni. Mint a legtöbb magyar falu az urbanizációt erősítő politika itt is kedvezőtlenül érinti a lakosság összetételét. Egyre kevesebb gyermek születik, így az iskola sorsa hosszú távon bizonytalan.

Gyülekezetünk és a község

A község új hivatalos portálján már közzétettük alkalmainkat. Az önkormányzattal és a többi felekezettel együttműködve egyre égetőbb feladat a temetőkert hátsó részének rendezése (a szeméttelep bezárása okoz problémát) illetve az új ravatalozó építése.

Ifjúsági misszió

A község fiataljai hithez fűződő viszonyuk alapján három csoportra oszthatók: templomos, konfirmált vagy még hittanos ifjak, akik rendszeresen részt vesznek az alkalmakon. A velük való személyes beszélgetés, tartalmas és az ő élethelyzeteikből kiinduló órák vezethetik őket a hitfejlődés útján. Vannak, akik néha eljönnek egy-egy órára, beiratkoznak, de rendszeresen nincsenek jelen a hitoktatásban. Velük együtt nehéz komolyabb témát elővenni, alaposabb ismeretet igénylő kérdésekre a Biblia válaszait keresni. Őket két kirándulással célozzuk: a cserépfalui gyülekezettel közösen szerveződő hittanos kirándulás és a Csillagpont reményeink szerint fellobbantja bennük az érdeklődés lángját. Vannak, akik nagyon gyenge szállal vagy sehogy sem kötődnek gyülekezethez. A gimnazista korúakat illetve a fiatal felnőtteket világi témákról való beszélgetéssel, nem a szokványos keretek közti személyes lelki gondozással próbálom magam felé illetve Istenhez fordítani. Különösen a gyermekek körében segítség az internet: a myvip, iwiw és az msn messenger virtuális kapcsolattartó közege. Kívánatos lenne a gyülekezeti honlap elkészítése, erre nézve ígéret van az Egyházkerület részéről.

Ökumenikus kapcsolatok

A három történelmi egyház közti jó kapcsolatot úgy a gyülekezeti tagok mint a lelkészek ápolják. Nem csak a hivatalos ökumenikus imahéten vagyunk együtt, hanem egymás diakóniai alkalmaira is szívesen mennek a hívek. Érdekes, hogy néha katolikus osztálytársak vesznek részt református hittanon, volt már példa KT órán is rá. Ilyenkor igyekszem a katolikus álláspontot is tárgyszerűen ismertetni, nem célom a katolikus gyermekek áttérítése, az viszont igen, hogy meglássák: a reformátusok értelmes és hittel élő emberek.

Idősek

Ahogy azt sok lelkész tapasztalhatja, az idősebb generáció tagjait kevésbé tartja távol a templomtól a hideg vagy a nyári forróság, mégis vannak, akik egyre ritkábban tudnak eljönni. Községünkben az ő részükről nem érkezett igény úrvacsoravételre, látogatásra annál inkább. Ezeket néha csak több hetes késéssel tudom teljesíteni, de igyekszem mindenkihez eljutni.

Hagyományos alkalmak

A délelőtti és délutáni istentiszteletek közt lényeges a létszámbeli eltérés. Ez ellen a délutáni alkalmak érdekesebbé tételével, egy-egy zenés áhítat tartásával lehet védekezni. A bibliaórákon a felekezeti hovatartozás erősítése végett bibliatanulmányozás közben előjövő hitvallási kérdések megbeszélése fontos lenne a középkorú, illetve a férfi gyülekezeti tagok részére is. 2006-ban érzésem szerint növekedett a bibliaóra látogatottsága. Az énekkar próbáinak látogatottsága változó. Elkerülendő a kis létszám frusztráló hangulatát a próbák előre megbeszélésére nagyobb gondot kell fordítani. Mikor különösebben nincs mire készülni, elővenni a temetési, gyülekezeti és halleluja énekeket, vagy szünetet kell tartani.

Bükkzsérc, 2007. január 30.
Ferenc József lelkész