Hirdetmény - Szociális Tűzifa 2021

Bükkzsérc Község Önkormányzat képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy idén is lehetőség nyílik szociális tűzifa iránti igény benyújtására.

Az önkormányzati rendelet szerint (előnyt élvező) igénylést nyújthat be, aki:
a) aktív korúak ellátásában, vagy
b) időskorúak járadékában
c) települési támogatásban részesül (különösen a lakhatáshoz rendszeres kiadások viselése)
d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

valamint amennyiben a keret engedi:
a) 70 éven felüli egyedül élő nyugdíjas amennyiben a nyugdíja a 105.000.- Ft-ot nem haladja meg
b) 3 vagy annál több gyermeket nevel
c) 2 gyermeket nevel és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250.- forintot)
d) azon egyedülálló személynek, akinek a havi jövedelme nem haladja meg z öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250.- forintot)

A kérelem nyomtatványok beszerezhetők az önkormányzatnál, valamint letölthetők az önkormányzat honlapjáról.
A kérelem kizárólag a kötelező mellékletek csatolásával érvényes.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2021. november 19. 12 óra
A határidőn túl benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek!